KUVARS

İş Sağlığı Hizmeti
İş Sağlığı Hizmeti

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre devamlı işçi çalıştıran her işverenin, ilk yardım, acil tedavi ve koruyucu sağlık servislerini sağlamakla görevli işyeri hekimleri çalıştırması bir mecburiyettir.

İşyeri Hekimi Çalışma Saatleri

Az tehlikeli işyerleri, çalışan başına ayda 5 dakika,
Tehlikeli işyerleri, çalışan başına ayda 10 dakika,
Çok tehlikeli işyerleri, çalışan başına ayda 15 dakika,
Diğer Sağlık Personeli veya İş Yeri Hemşiresi Hizmeti
İş sağlığı ve güvenliği yasasında yapılan son değişikliklere göre 10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olan işyeri hemşiresi hizmetini vermekteyiz.
Konu işyeri güvenliği olduğunda diğer sağlık personeli adıyla da bilinen iş yeri hemşirelerinin bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar hem çalışılan şirketi hem de hemşirenin kendi sağlığını ilgilendiren durumlardır. 

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık  Taramaları  Ve  Laboratuvar Bulguları  ( MOBİL SAĞLIK )İşveren periyodik olarak çalışanların sağlık kontrollerini yaptırarak işletmenin çalışanlar üzerindeki etkilerini takip edip kayıt altına almak zorundadır. Bunun için çalışanlarınızın işgücü kaybını minimuma indirgemek KUVARS OSGB kamu ve özel sektörde deneyimli kadrosuyla sağlık tetkikleri yapan kurumlar ile işbirliği içerisindedir.