KUVARS

MOBİL SAĞLIK TARAMASI
MOBİL SAĞLIK TARAMASI
Sağlık  Taramaları  Ve  Laboratuvar Bulguları  ( MOBİL SAĞLIK )İşveren periyodik olarak çalışanların sağlık kontrollerini yaptırarak işletmenin çalışanlar üzerindeki etkilerini takip edip kayıt altına almak zorundadır. Bunun için çalışanlarınızın işgücü kaybını minimuma indirgemek KUVARS OSGB kamu ve özel sektörde deneyimli kadrosuyla sağlık tetkikleri yapan kurumlar ile işbirliği içerisindedir.